"De mediterrane miniatuurezel is een gevestigd 'ras '

en is duidelijk anders dan de grotere 'standaard ' ezel"

Wie zijn wij

Als fokkers worden wij regelmatig geconfronteerd met allerlei vragen betreffende de mini-ezel. Specifieke informatie over de mini-ezel is niet zo eenvoudig te vinden, dus hebben wij besloten dat onze website in eerste instantie een informatieplatform is, waar allerlei zaken betreffende de mini-ezel aan de orde komen, o.a;

  • aanschaf

  • verzorging

  • voeding

  • huisvesting

  • Wij hopen een aanvulling te zijn en vele vragen te beantwoorden over deze prachtige en intelligente dieren.

  • Heeft u toch een vraag of wilt u meer informatie stuur ons een e-mail of neem contact op met een van de aangesloten fokkers

Waarom deze website

Wij zijn een groep mini-ezelfokkers, die vindt dat er behoefte is aan een samenwerkingsverband tussen fokkers van de mini-ezel. In Nederland was er tot nog toe geen vereniging of club speciaal voor de mediterrane miniatuurezel. Deze groep heeft onderling bepaalde afspraken gemaakt betreffende het fokken, de omgang, verkoop, etcetera die verband houden met het welzijn en voortbestaan van de mini-ezel in het algemeen.

Alle aangesloten fokkers op deze website (zie fokkers) hebben de code van ethiek ondertekend om zich te conformeren aan de gemaakte afspraken.

moeder en veulen in de wei moeder rollen

Het samenwerkingsverband van fokkers van Mediterrane Miniatuurezels in Nederland heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden en verbeteren van de Mediterrane Miniatuurezel.

voor informatie of een vraag stuur ons een e-mail via; info(at)miniezelfokkers.nl

© dbmdesign.nl