bloem en stengel van jacobskruiskruid (bron: pixabay.com 855504)

Giftige planten

Als het om giftige planten gaat raken de meeste mensen in paniek. Deze paniek is overbodig als je weet welke (on)kruiden gevaar opleveren voor onze dieren. Door vooraf vast te stellen welke planten en kruiden in uw weide en nabije omgeving groeien kun je maatregelen nemen om vergiftiging te voorkomen.

Voorkomen is immers beter dan genezen!

Zijn alle giftige planten dodelijk?

Nee, zeker niet! Door onwetendheid en foutieve informatie op internet wordt er onnodig paniek gezaaid als de ezel per ongeluk een "verkeerde plant" heeft gegeten. Echter, men dient zich wel degelijk te verdiepen welke planten, bomen en struiken in de omgeving van de weide groeien om het risico op vergiftiging zo klein mogelijk te maken of weg te nemen.

De weide en omgeving inspecteren

De bron van vergiftiging beperkt zich niet uitsluitend tot de eigen weide, ook tijdens een ezelwandeling of een evenement dient met zich bewust te zijn van de aanwezigheid van giftige planten. Velen van ons hebben een siertuin die vlak bij de ezelweide ligt of een buur met overhangende bomen of struiken. De meest giftige soorten bevinden zich in de siertuin, weest u zich hiervan bewust! Zorg er in dit geval voor dat de ezels nimmer kunnen uitbreken naar de siertuin.

Lijst met veel voorkomende soorten

Wij hebben een lijst gemaakt van de meest voorkomende soorten die u kunt downloaden. Deze lijst is niet volledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle rechten en  informatie van deze lijst berusten bij de rechtmatige eigenaar.

download de lijst

Jacobskruiskruid ?

De meest besproken plant is wel het Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), hierover bestaan heel veel misverstanden. Op de website http://www.jakobskruiskruid.com staan alle feiten en vooral fabels vermeld.

Giftige planten in gedroogd hooi

Ezels en dieren in het algemeen laten van nature (zeer) giftige planten, bomen en struiken ongemoeid. Echter in gedroogde vorm in het hooi worden deze niet meer herkend!

Om te voorkomen dat ze per ongeluk giftige planten kunnen eten is het belangrijk om het hooi voordat dit wordt gevoerd los te schudden. Op deze manier kunnen we ongewenste soorten verwijderen of het hooi helemaal niet meer voeren.

Neem altijd contact op met uw fouragebedrijf/leverancier als er  (zeer) giftige planten worden aangetroffen in het hooi! Hiermee wordt onnodige sterfte voorkomen.

De laatste jaren wordt er steeds vaker Herfsttijloos (Colchicum autumnale) aangetroffen in geïmporteerd hooi. Doordat de plant is gedroogd wordt deze niet meer herkend en daardoor gemakkelijk opgenomen. Een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn!

Gedroogd Jacobskruiskruid is nog steeds giftig, regelmatige opname van grote hoeveelheden kan blijvende schade toebrengen en uiteindelijk leiden tot de dood.

Wist u overigens dat 2% van alle planten op aarde giftig is?

voor informatie of een vraag stuur ons een e-mail via; info(at)miniezelfokkers.nl

© dbmdesign.nl