Onze visie op fokken

Het samenwerkingsverband van fokkers van Mediterrane Miniatuurezels in Nederland heeft als voornaamste doelstelling het in stand houden en verbeteren van de Mediterrane Miniatuurezel.

Naar onze mening is de enige manier om verantwoord te fokken, het fokken met geregistreeerde dieren waarvan minimaal 3 generaties bekend zijn. Alleen wanneer de afkomst van je dieren bekend is, kun je de juiste combinaties maken, te veel inteelt vermijden, en goede en slechte erfelijke eigenschappen herkennen en daarmee omgaan. Onze dieren zijn daarom geregistreerd bij de ADMS (MDR). De ADMS registreert sinds 1958 de mediterrane miniatuurezel, het register beslaat inmiddels meer dan 60.000 dieren.

Veel mensen denken dat een stamboek vooral dient om raszuiverheid te garanderen. Daar zijn wij het niet mee eens. Nog maar een klein aantal generaties geleden bestonden er geen rassen, alleen types, gebonden aan een bepaald gebruiksdoel en/of aan een bepaalde streek. Dieren van een ander type of andere afkomst werden naar believen ingekruist, om gewenste eigenschappen en nieuw bloed te importeren. Dat kwam het type (het “ras”) ten goede.

Pas in de twintigste eeuw ontstond het idee dat rassen “zuiver” gehouden moesten worden, en werden de gesloten stamboeken bedacht. Met – op langere termijn- helaas desastreuze gevolgen. Er zijn namelijk grote gevaren verbonden aan het fokken binnen een gesloten stamboek. Met name de combinatie van een gesloten stamboek en een focus op schoonheid/exterieurkeuringen leidt onvermijdelijk tot afname van genetische diversiteit en versmalling van de genenpool, met grote nadelige gevolgen voor de gezondheid en vitaliteit van de dieren. In de rashondenfokkerij, bij voorbeeld, komen hierdoor steeds meer rassen in grote problemen, en tracht men met het beperkt openstellen van het stamboek en/of outcross-programma’s – veelal te laat en te beperkt – het tij te keren. Langzaamaan begint dus in de kynologie het besef door te dringen dat het ideaalbeeld van raszuiverheid en de focus op een eenvormig rastype leiden tot grote gezondheidsproblemen. Helaas is dit inzicht nog nauwelijks doorgedrongen tot andere fokkerijverenigingen.

Het mediterrane miniatuurezel register van de ADMS (MDR) is sinds januari 2009 een gesloten register. Men heeft daartoe besloten omdat de populatie met ruim boven de 50.000 geregistreerde mini-ezels groot genoeg werd geacht om de negatieve gevolgen van het gesloten zijn grotendeels te neutraliseren. Daar kan men het mee eens zijn of niet, maar het gesloten zijn van het stamboek is een voldongen feit. Mede vanwege die grote populatie en vanwege het feit dat het ADMS register het oudste, grootste en meest prestigieuze register voor de mediterrane miniatuurezel is, hechten wij veel belang aan de Amerikaanse registratie voor onze dieren.

Als leidraad houden wij de Amerikaanse NMDA  rasstandaard aan. Alle fokdieren en daaruit geboren veulens, van de aangesloten fokkers zijn geregistreerd in de USA, bij de ADMS. Dit is de oudste en de meest complete registratie.

De aangesloten fokkers zijn overeengekomen, te handelen in het belang van het dier. Elke fokker die is aangesloten, of zich in de toekomst aan wil sluiten, dient de Code van Ethiek te ondertekenen.

Dus als u een ezel koopt bij een van de aangesloten fokkers, dan zal dit altijd een ezel zijn met - in elk geval - een Amerikaanse stamboom. Uiteraard is het ezel gechipt en in het bezit van een paspoort.

Voor vragen of advies kunt u altijd terecht bij een van de aangesloten fokkers

voor informatie of een vraag stuur ons een e-mail via; info(at)miniezelfokkers.nl

© dbmdesign.nl